Ontstaan van de Sovjet-Unie

De Sovjet-Unie was een eenpartijstaat die werd opgericht in 1922. Het betrof een marxistisch-leninistische staat, gelegen in Eurazië. De staat werd van het oprichten tot de ontbinding in 1991 geleid door de Communistische Partij. Technisch gezien was de Sovjet-Unie een eenheid van vijftien subnationale socialistische sovjetrepublieken. Echter, de overheid en economie was in de praktijk sterk gecentraliseerd.

In december 1922 werd de Sovjet-Unie opgericht, na een machtsstrijd tussen Lenins bolsjewistische partij en de anticommunistische Witte beweging, door middel van een fusie van de Russische Socialistische Federatieve Sovjetrepubliek, de Transkaukasische Socialistische Federatieve Sovjetrepubliek, de Oekraïense Socialistische Sovjetrepubliek en de Wit-Russische Socialistische Sovjetrepubliek.

In 1924 stond Jozef Stalin op als leider van de Sovjet-Unie. Hij startte een industrialisatieprogramma op nationaal niveau, terwijl hij een planeconomie ontwikkelde en de oppositie genadeloos onderdrukte.

Na de overwinning op nazi-Duitsland groeide de Sovjet-Unie uit tot een van de grootmachten van de wereld, waarmee het recht tegenover de VS kwam te staan. Dit liep uit op de Koude Oorlog, waarbij de Sovjet-Unie een ideologische en politieke strijd voerde tegen de Verenigde Staten en diens bondgenoten.

Onder leiding van Gorbatsjov viel de Sovjet-Unie uiteindelijk uiteen in december 1991.