Vladimir Poetin

Anno 2022 is Vladimir Poetin de president van Rusland. Geboren op 7 oktober 1952 is deze man, die voluit Vladimir Vladimirovitsj Poetin heet, bekend als de op één na langst zittende Europese president. Deze functie bekleedt hij als huidige president sinds 2012. Daarvoor was hij ook al eens leider van Rusland van 2000 tot 2008. Daarnaast is hij premier geweest, van 1999 tot 2000, en nog eens van 2008 tot 2012. Poetin kwam de afgelopen jaren vooral in opspraak over zijn beleid in de COVID-19 pandemie en de invasie in Oekraïne.

Biografie

Vladimir Poetin werd in het toenmalige Leningrad geboren, wat nu Sint-Petersburg heet. Hij studeerde in 1975 af in de rechten aan de Staatsuniversiteit van Leningrad. Daarna is hij als officier gaan werken bij de buitenlandse inlichtingendienst van de KGB, waar hij 16 jaar lang bleef en uiteindelijk de rang van luitenant-kolonel bekleedde. In 1991 besloot hij aan zijn politieke carrière te gaan werken. Hij heeft in Moskou deel uitgemaakt van de regering van toenmalig president Boris Jeltsin, en werd in 1999 benoemd tot premier.

Nadat Jeltsin aftrad werd Poetin tijdelijk waarnemend president, tot hij vier maanden daarna direct werd verkozen als president. Hij diende twee termijnen, en toen moest hij grondwettelijk aftreden omdat hij maar twee termijn mocht zitten. Poetin wer vervolgens van 2008 tot 2012 opnieuw premier onder Dmitri Medvedev. In 2012 keerde hij terug naar het presidentschap middels omstreden verkiezingen. Deze tekenen zich door beschuldigingen van fraude en protesten. Na in 2018 opnieuw te zijn verkozen, ondertekende hij in april 2021 na een “referendum” een serie grondwetswijzigingen, waardoor hij zich nog twee keer herkiesbaar zou kunnen stellen. Hierdoor kan zijn presidentschap in theorie mogelijk verlengd worden tot het jaar 2036.

Olie en gas

Poetin heeft in zijn eerste ambtstermijn als president van Rusland de economie flink weten te stimuleren, waarbij het BBP steeg met wel 72%. De levenstevredenheid onder de burgers steeg significant. Dit deed hij door de prijs van olie en gas te vervijfvoudigen. Hier was een grote winst te behalen, aangezien deze sector het grootste deel omvatte van de Russische exporthandel. Ook zat Rusland nog midden in het herstel van de postcommunistische depressie en financiële crisis na het uiteenvallen van de Sovjet-Unie, waar dus veel ruimte tot groei lag.

Echter, tijdens zijn derde termijn als president kreeg Poetin te maken met dalende olieprijzen. Ook kreeg Rusland begin 2014 internationale sancties opgelegd vanwege een militaire interventie in Oekraïne en de annexatie van de Krim. Het BBP daalde met 3,7%.

COVID-19

Poetin kreeg in zijn vierde presidentstermijn COVID-19 om zijn kiezen, waar hij op reageerde door lang te beweren dat de Russische bevolking immuun was voor het virus. Daarnaast beval hij in 2021 tot militaire opbouw aan de grens van Oekraïne, waar hij in februari 2022 het teken gaf voor een volledige invasie. Dit leidde tot een veroordeling op mondiaal niveau van voornamelijk westerse landen, die heftige sancties tegen Rusland en Poetin en zijn directe kring ondernamen. Dit leidde tot een financiële crisis in Rusland.

Het bewind van Poetin kenmerkt zich door corruptie, onderdrukking van tegenstanders en media en intimidatie van critici.