Zakenvisum

Let op, u kunt maximaal drie maanden van tevoren een visum aanvragen.

Gewoon zakenvisum wordt afgegeven aan staatsburgers van Nederland, andere staten en staatloze personen, die naar de Russische Federatie reizen met een zakelijk doel (voeren van onderhandelingen, seminaries, conferenties, afspraken met zakenpartners).

Het wordt afgegeven op grond van een uitnodiging, opgesteld door het Ministerie van Binnenlandse Zaken van de Russische Federatie (MVD van Rusland), het ministerie van Buitenlandse Zaken van de Russische Federatie (MBZ van Rusland) of op grond van een schriftelijke aanvraag van een organisatie*.

Er zijn eenmalige en dubbele zakenvisa met een geldigheid tot 90 dagen, of meermalige zakenvisa met een geldigheid tot 1 jaar (indien niets anders voorzien door een internationale overeenkomst met de Russische Federatie).

Het verblijf op het grondgebied van de Russische Federatie met een meermalig gewoon zakenvisum mag niet meer zijn dan 90 dagen op een periode van 180 dagen.

Om een meervoudig visum geldig voor een jaar te verkrijgen, moet de aanvrager een medische verzekering geldig voor de duur van zijn reis / reizen in Rusland te bieden.

*Schriftelijke verklaring: Dit document moet opgesteld zijn op officieel briefpapier met de volledige identificaties van de uitnodigende organisatie en moet volgende gegevens bevatten:

 1. voor de uitgenodigde persoon: naam, achternaam, geboortedatum, geslacht, nationaliteit, documentnummer, verzekerende persoon, reisduur en -doel, aantal reizen, gevolgde route;
 2. voor de uitnodigende rechtspersoon, bedrijf, organisatie: volledige benaming rechtspersoon en adres, individueel nummer van de belastingplichtige, registratienummer, naam en functie van de persoon die de verklaring heeft ondertekend, stempel van de organisatie.

Volgens de Rusland-EU-visumversoepelingsovereenkomst voor de burgers van de Europese Unie (Oostenrijk, België, Bulgarije, Griekenland, Spanje, Italië, Cyprus, Letland, Litouwen, Luxemburg, Malta, Nederland, Polen, Portugal, Roemenië, Slowakije, Slovenië, Duitsland, Finland, Frankrijk, Tsjechië, Zweden, Estland) en in overeenstemming met de bilaterale overeenkomsten voor de burgers van Noorwegen, Denemarken, IJsland State, Liechtenstein en de Zwitserse

Verwerkingstijd

Consulair tarief

Servicekosten (incl. BTW)

Zakenvisum
met een totale verblijf in Rusland niet meer dan 90 dagen per periode van 180 dagen

8 kalenderdagen

35 EUR

30 EUR

4 werkdagen

70 EUR

30 EUR

Consulair tarief

Servicekosten (incl. BTW)

Visum voor tijdelijk verblijf in Rusland

75,20 EUR

30 EUR

Vernieuwen van een visum en transfer van een visum

33,80 EUR

30 EUR

 

Voor burgers van Angola, Vietnam, India en Cambodja

Verwerkingstijd

Consulair tarief

Servicekosten (incl. BTW)

Zakelijkvisum
Single- entry / double- entry / multiple- entry visum

8 kalendardagen

37,60 / 60,20 / 112,80 EUR

30 EUR

4 werkdagen

75,20 / 120,40 / 225,70 EUR

30 EUR

Consulair tarief

Servicekosten (incl. BTW)

Visum voor tijdelijk verblijf in Rusland

37,60 EUR

30 EUR

Voor burgers van Macedonie

Verwerkingstijd

Consulair tarief

Servicekosten (incl. BTW)

Zakelijkvisum
Single- entry / double- entry / multiple- entry visum

8 kalendardagen

47 / 75,20 / 141,10 EUR

30 EUR

4 werkdagen

94 / 150,40 / 282,10 EUR

30 EUR

Voor burgers van China

Verwerkingstijd

Consulair tarief

Servicekosten (incl. BTW)

Zakelijkvisum
Single- entry / double- entry / multiple- entry visum

8 kalenderdagen

47 / 94 / 141 EUR

30 EUR

4 werkdagen

75,20 / 122,30 / 169,20 EUR

30 EUR

2 werkdagen

112,80 / 159,80 / 206,90 EUR

30 EUR

Consulair tarief

Servicekosten (incl. BTW)

Visum voor tijdelijk verblijf in Rusland

75,20 EUR

30 EUR

Voor burgers van Japan

Verwerkingstijd

Consulair tarief

Servicekosten (incl. BTW)

Zakelijkvisum
Single- / double-/ multiple – entry visum

8 kalenderdagen

0 EUR

30 EUR

2-4 werkdagen

82 EUR

30 EUR

Consulair tarief

Servicekosten (incl. BTW)

Visum voor tijdelijk verblijf in Rusland

75,20 EUR

30 EUR

 

Voor burgers van Verenigde Staten van Amerika

Verwerkingstijd

Consulair tarief

Servicekosten (incl. BTW)

Zakenvisum

15 kalenderdagen

150,40 EUR

30 EUR

 

Voor inwoners van andere landen en landloze personen

Verwerkingstijd

Consulair tarief

Servicekosten (incl. BTW)

Zakelijkvisum
Single- entry / double- entry / multiple- entry visum
met een totale verblijf in Rusland niet meer dan 90 dagen per periode van 180 dagen

8 kalenderdagen

75,20 / 120,30 / 225,70 EUR

30 EUR

4 werkdagen

150,40 / 240,70 / 451,40 EUR

30 EUR

Consulair tarief

Servicekosten (incl. BTW)

Visum voor tijdelijk verblijf in Rusland

75,20 EUR

30 EUR

Vernieuwen van een visum en transfer van een visum

33,80 EUR

30 EUR

Beste aanvrager!

Denk er om dat u tijdens het aanvragen van een Russisch visum wordt verzocht om uw paspoort achter te laten gedurende het gehele aanvraagproces.

Om een Russisch visum aan te vragen, moet een aanvrager persoonlijk naar het Russische Visum Aanvraag Centrum komen, (uitgezonderd kinderen onder de 18 jaar).

Het is niet mogelijk om een Russisch visum aan te vragen voor iemand anders, zelfs als u hiertoe gemachtigd bent door middel van een machtigingsbrief.

Voor het regelen van een gewoon eenmalig, dubbel of meermalig zakenvisum moet er voorgelegd worden:

 1. Uitnodiging. Hieronder vindt u drie verschillende opties:
  1. Originele uitnodiging om de Russische Federatie binnen te komen, uitgegeven door het Ministerie van Binnenlandse Zaken van de Russische Federatie (MVD van Rusland) (elektronisch of op papier); of
  2. Uitnodiging van het Ministerie van Buitenlandse Zaken van Rusland over de afgifte van het visum (bekend als telex); of
  3. Een schriftelijke uitnodiging van de Russische organisatie die de bezoeker zal ontvangen.   Dit type uitnodiging kan alleen worden ingediend door onderdanen van EU, Japan, China, India en de VS.

Burgers van Japan, China en India: originele uitnodiging is vereist;

Burgers van de EU en de VS: kopie van uitnodiging is aanvaardbaar;

Burgers van andere landen kunnen alleen de andere twee bovengenoemde uitnodigingen indienen.

 1. Internationaal paspoort, met minstens 2 overliggende blanco pagina’s in het paspoortmet een geldigheid van 6 maanden vanaf de datum van de afloop van de geldigheid van het visum;

Als u een meervoudig visum aanvraagt, moet u een kopie van elk vorig visum (behalve werk- en transitvisum) overleggen dat de afgelopen 12 maanden is gebruikt. In alle andere gevallen is het mogelijk om alleen een visum voor één of twee binnenkomsten aan te vragen.

 1. Visumformulier, ingevuld op de website kdmid.ru, afgedrukt en persoonlijk ondertekend door de aanvrager;
Bij het selecteren van de locatie (Den Haag, Amsterdam, Rotterdam) waar u uw documenten gaat indienen, moet u “Russian Visa Centre (Hague)” vermelden en niet “Embassy of The Russian Federation in Netherlands“. Het aanvraagformulier moet altijd worden ingevuld voor “Russian Visa Centre (Hague)”, zelfs als u een afspraak voor Amsterdam of Rotterdam wilt maken.
 

Alle aanvragers worden vriendelijk verzocht om hun wachtwoord te onthouden dat ze tijdens het invullen van het aanvraagformulier hebben gebruikt.

 1. Een kleurenfoto van 3,5 op 4,5 cm met een lichte achtergrond, met een duidelijke frontale afbeelding van het gezicht, zonder bril met getinte glazen en zonder hoofddeksel (met uitzondering van burgers die op grond van hun nationaliteit of godsdienst op hun paspoortfoto afgebeeld zijn met hoofddeksel); De foto moet op uw aanvraagformulier geplakt worden.
 2. Persoonlijke verzekering, die geldig in de Russische Federatie is.
 3. Een kopie van afstand van de Russische nationaliteit (indien van toepassing)

Het is toegestaan om een gezondheids- of reisverzekering af te sluiten. Houd er rekening mee dat de door de verzekeringsmaatschappij uitgegeven plastic verzekeringskaart niet voldoende is en daarom niet wordt geaccepteerd.

De verzekering moet uit de volgende documenten bestaan: datum wanneer de verzekeringovereenkomst is ondertekend, polisnummer, alle gegevens van de aanvrager en zijn handtekening. Dit document wordt meestal de Ruslandverklaring genoemd. Hij moet de hele geldigheidsduur van het single-, dubble visum dekken, en de geldigheidsduur van de eerste inreis voor een multiple visum. Het moet duidelijk opgeschreven zijn dat de verzekeringsdekking wereldwijd of Rusland, or Europe inclusief Rusland is.

Burgers van de volgende landen moeten een verzekering afsluiten:

EU, Denemarken, Noorwegen, IJsland, Liechtenstein, Zwitserland, Ierland, Israël, Monaco en Iran.

Verzekeringen die bovenstaande informatie niet bevatten worden niet geaccepteerd. Houdt uw rekening mee dat garantiebrieven van de werknemers ook nooit geaccepteerd worden.

Als u geen inwoner van Nederland of de Verenigde Staten, moet u een geldig Nederlands verblijfsvergunning verstrekken. Als de aanvrager geen burger is van de EU of de VS, neemt u dan contact op met ons callcenter voor meer gedetailleerde informatie.

Aandacht voor burgers met een Brits, Ierse en Noors paspoort:

Er wordt gevraagd om een officieel document waaruit een officieel geregistreerd verblijf op het grondgebied van Nederland blijkt (“Uittreksel uit de basisregistratie personen “) of een officiële verblijfsvergunning voor het geval dat het is aangevraagd.

De ambassade van de Russische Federatie in Nederland kan aanvullende documenten nodig hebben alvorens een visum uit te vaardigen, u uit te nodigen voor een interview of de tijd te verlengen die nodig is voor de behandeling van uw visumaanvraag.

Betaling van de consulaire en servicekosten kan worden gedaan in het Visum Centrum.

Let op: De ingediende foto’s moeten aan deze specificaties voldoen.

Lever een recente foto (niet meer dan 6 maanden oud) van uzelf in. De foto’s moeten:

 • 3,5 x 4,5 cm meten, met een lichte achtergrond (wit of gebroken wit) zodat de gelaatstrekken goed zichtbaar zijn en contrasteren met de achtergrond.
 • Scherp en van goede kwaliteit zijn
 • Afgedrukt zijn op normaal fotopapier
 • Het hele gelaat tonen, zonder glimlach (en zonder zonnebril, hoed/pet of andere hoofdbedekking, tenzij de aanvrager deze draagt wegens religie, geloof of etnische achtergrond).
 • Gelieve de foto op het visumaanvraagformulier te plakken.

Let op: Houd u zorgvuldig aan deze instructies. Indien een aangeboden foto niet aan deze vereisten voldoet, wordt uw aanvraag als onvolledig beschouwd.

Beste aanvrager!

Denk er om dat u tijdens het aanvragen van een Russisch visum wordt verzocht om uw paspoort achter te laten gedurende het gehele aanvraagproces.

Om een ​​Russisch visum aan te vragen, moet een aanvrager persoonlijk naar het Russische Visum Aanvraag Centrum komen, (uitgezonderd kinderen onder de 18 jaar). Het is niet mogelijk om een ​​Russisch visum aan te vragen voor iemand anders, zelfs als u hiertoe gemachtigd bent door middel van een machtigingsbrief.

De Ambassade van de Russische Federatie in Nederland verwerkt visumaanvragen en beslist of ze een visum binnen de verwerkingstijden afgeven. De verwerkingstijd kunt tot 30 dagen duren. Dit gebeurt op voorwaarde dat een volledige reeks documenten wordt verstrekt en consulaire kosten worden betaald.

De verwerkingsduur kan soms afwijken, indien de Ambassade van de Russische Federatie in het Koninkrijk der Nederlanden hiertoe besluit.

Verwerkingstijd met directe uitnodiging (voor Europese burgers, Japan, China en India):

Voor single -, double entry visums:

Normale procedure – 8 kalendardagen.

Spoed procedure – 4 werkdagen.

Belangrijk! Als u een spoed procedure wilt aanvragen, is het noodzakelijk om een spoedbrief in te dienen bij uw aanvraag. Spoedbrief haalt u bij de Russische organisatie die de uitnodiging voor u heeft geregeld. Spoedbrief moet duidelijke redenen voor de express aanvraag bevatten.

Als spoedbrief met alle andere benodigde documenten ingedind is, beslist de Consulaat zelf of de redenen voor spoedaanvraag geschikt zijn.

Het is niet mogelijk om spoedvisum eerder dan binnen 4 werkdagen te krijgen. 

Voor multiple entry visums:

Normale procedure – 11 kalendardagen.

Spoed procedure bestaat niet. 

Verwerkingstijd met FMS en Telex uitnodigingen (voor Europese burgers, Japan, China en India):

Voor single-, double-, multiple – entry visums:

Normale procedure – 8 kalendardagen.

Spoed procedure – 4 werkdagen. 

 

Voor houders van Australische paspoorten: FMS

Normale procedure – 14 kalendardagen.

Spoed procedure bestaat niet.

 

Voor houders van Australische paspoorten (telex):

Normale procedure – 8 kalendardagen.

Spoed procedure – 4 werkdagen. 

.

Voor houders van paspoorten uit het Verenigd Koninkrijk en Nieuw Zeeland: FMS & Telex

Normale procedure – 8 kalendardagen.

Spoed procedure – 4 werkdagen. 

 

Voor houders van een paspoort uit de VS (FMS, telex, direct invitation):

Procedure voor single-, double-, multiple entry visums  – 15 kalenderdagen.

 

 

Voor die burgers die naar Dagestan, Tsjetsjeense Republiek, Noord-Ossetië, Alany, Ingoesjetië reizen, duurt de visum verwerkingstijd minimaal 11 kalenderdagen, indien ze een FMS-uitnodiging hebben.

 

De verwerking van uw aanvraag is onderworpen aan de procedures en tijdschema’s van de Russische Federatie, waarover wij geen controle hebben.

Let op: er is geen in-één-dag-klaar service in Den Haag.