Werkvisum

Let op, u kunt maximaal drie maanden van tevoren een visum aanvragen.

Gewoon werkvisum wordt afgeleverd aan staatsburgers van Nederland, andere staten en staatloze personen, die naar de Russische Federatie reizen om er werk uit te voeren, op grond van een uitnodiging, opgesteld door het Ministerie van Binnenlandse Zaken van de Russische Federatie (MVD van Rusland) volgens de wetgeving van de Russische Federatie, met de mogelijkheid van verlenging door door de instantie van de FMD van Rusland.

De grond van een verlenging van het visum wordt gevormd door een arbeidsovereenkomst of burgerlijke arbeidsovereenkomst voor de uitvoering van werk of de verstrekking van diensten, afgesloten volgens de wetgeving van de Russische Federatie.

Een werkvisum is altijd eenmalig met een duur tot 90 dagen (met uitzondering van visa voor hoog gekwalificeerde specialisten).

Werkvisum voor hoog gekwalificeerde specialisten worden afgegeven aan burgers van het buitenland en staatlozen die de Russische Federatie binnenkomen voor langdurige werkdoelen op basis van een uitnodiging van het Ministerie van Binnenlandse Zaken van de Russische Federatie (MVD van Rusland). De aanvrager moet dit soort uitnodiging van zijn Russische werkgever aanvragen. Dit soort visum wordt ook afgegeven aan familieleden van hoog gekwalificeerde specialisten.

Werkvisum voor hoog gekwalificeerde specialisten zijn voor meerdere binnenkomsten en geldig tot 3 jaar. Hoog gekwalificeerde specialisten en hun familieleden zijn gemachtigd om gedurende de hele geldigheidsduur van hun visum in Rusland te blijven.

Volgens de Rusland-EU-visumversoepelingsovereenkomst voor de burgers van de Europese Unie (Oostenrijk, België, Bulgarije, Griekenland, Spanje, Italië, Cyprus, Letland, Litouwen, Luxemburg, Malta, Nederland, Polen, Portugal, Roemenië, Slowakije, Slovenië, Duitsland, Finland, Frankrijk, Tsjechië, Zweden, Estland) en in overeenstemming met de bilaterale overeenkomsten voor de burgers van Noorwegen, Denemarken, IJsland State, Liechtenstein en de Zwitserse

die vallen niet onder de EU-Rusland visumversoepelingsovereenkomst en bilaterale overeenkomsten

Ververkingstijd

Consulair tarief

Servicekosten (incl. BTW)

Werkvisum
Single – entry / double – entry / multiple – entry visum

8 kalendardagen

75,20 / 120,40 / 225,70 EUR

30 EUR

4 werkdagen

150,50 / 240,80 / 451,40 EUR

30 EUR

 

Voor burgers van Angola, Vietnam, India en Cambodja

Verwerkingstijd

Consulair tarief

Servicekosten (incl. BTW)

Werkvisum
Single- entry / double- entry / multiple- entry visum

8 kalendardagen

37,60 / 60,20 / 112,80 EUR

30 EUR

4 werkdagen

75,20 / 120,40 / 225,70 EUR

30 EUR

Consulair tarief

Servicekosten (incl. BTW)

Visum voor tijdelijk verblijf in Rusland

37,60 EUR

30 EUR

 

Voor burgers van Macedonie

Verwerkingstijd

Consulair tarief

Servicekosten (incl. BTW)

Werkvisum
Single- entry / double- entry / multiple- entry visum

8 kalendardagen

47 / 75,20 / 141,10 EUR

30 EUR

4 werkdagen

94 / 150,40 / 282,10 EUR

30 EUR

 

Voor burgers van China

Verwerkingstijd

Consulair tarief

Servicekosten (incl. BTW)

Werkvisum
Single- entry / double- entry / multiple- entry visum

8 kalenderdagen

47 / 94 / 141 EUR

30 EUR

4 werkdagen

75,20 / 122,30 / 169,20 EUR

30 EUR

2 werkdagen

112,80 / 159,80 / 206,90 EUR

30 EUR

Consulair tarief

Servicekosten (incl. BTW)

Visum voor tijdelijk verblijf in Rusland

75,20 EUR

30 EUR

 

Voor burgers van Japan

Verwerkingstijd

Consulair tarief

Servicekosten (incl. BTW)

Werkvisum
Single- / double-/ multiple – entry visum

8 kalenderdagen

0 EUR

30 EUR

2-4 werkdagen

82 EUR

30 EUR

Consulair tarief

Servicekosten (incl. BTW)

Visum voor tijdelijk verblijf in Rusland

75,20 EUR

30 EUR


Voor burgers van Verenigde Staten van Amerika

Verwerkingstijd

Consulair tarief

Servicekosten (incl. BTW)

Werkvisum

15 kalenderdagen

150,40 EUR

30 EUR


Voor inwoners van andere landen en landloze personen

Verwerkingstijd

Consulair tarief

Servicekosten (incl. BTW)

Werkvisum
Single- entry / double- entry / multiple- entry visum

8 kalenderdagen

75,20 / 120,30 / 225,70 EUR

30 EUR

4 werkdagen

150,40 / 240,70 / 451,40 EUR

30 EUR

Consulair tarief

Servicekosten (incl. BTW)

Visum voor tijdelijk verblijf in Rusland

75,20 EUR

30 EUR

Vernieuwen van een visum en transfer van een visum

33,80 EUR

30 EUR

 

Beste aanvrager!

Denk er om dat u tijdens het aanvragen van een Russisch visum wordt verzocht om uw paspoort achter te laten gedurende het gehele aanvraagproces.

Om een Russisch visum aan te vragen, moet een aanvrager persoonlijk naar het Russische Visum Aanvraag Centrum komen, (uitgezonderd kinderen onder de 18 jaar).

Het is niet mogelijk om een Russisch visum aan te vragen voor iemand anders, zelfs als u hiertoe gemachtigd bent door middel van een machtigingsbrief.

Om een standaard arbeidsvisum voor één binnenkomst of meerdere binnenkomsten aan te vragen, moet het volgende worden ingediend:

  1. Uitnodiging voor inreis in de Russische Federatie, opgesteld door het Ministerie van Binnenlandse Zaken van de Russische Federatie (MVD van Rusland);
  2. Internationaal paspoort, met minstens 2overliggende blanco pagina’s in het paspoort, met een geldigheid van anderhalf jaar vanaf de datum van het begin van de geldigheidsduur van het visum;
  3. Visumformulier, ingevuld op de website kdmid.ru, afgedrukt en persoonlijk ondertekend door de aanvrager.

Bij het selecteren van de locatie (Den Haag, Amsterdam, Rotterdam) waar u uw documenten gaat indienen, moet u “Russian Visa Centre (Hague)” vermelden en niet “Embassy of The Russian Federation in Netherlands“. Het aanvraagformulier moet altijd worden ingevuld voor “Russian Visa Centre (Hague)”, zelfs als u een afspraak voor Amsterdam of Rotterdam wilt maken.

 

Alle aanvragers worden vriendelijk verzocht om hun wachtwoord te onthouden dat ze tijdens het invullen van het aanvraagformulier hebben gebruikt.

  1. Een kleurenfoto – zie de fotospecificaties hierboven. De foto moet worden gelijmd (niet geniet!) op het visumaanvraagformulier.
  2. Persoonlijke verzekering, die geldig in de Russische Federatie is.

Het is toegestaan om een gezondheids- of reisverzekering af te sluiten. Houd er rekening mee dat de door de verzekeringsmaatschappij uitgegeven plastic verzekeringskaart niet voldoende is en daarom niet wordt geaccepteerd.

Het verzekeringsdocument moet de datum bevatten waarop de overeenkomst werd ondertekend, het polisnummer, de volledige naam en volledige gegevens van de verzekerde persoon alsmede de handtekening van de verzekeraar. Het beleid moet betrekking hebben op de gehele periode van verblijf in Rusland voor een enkele vlucht en de duur van de eerste boeking voor meervoudige inreisvisa. Het moet duidelijk worden vermeld in het beleid dat het dekkingsgebied wereldwijd is of de Russische Federatie, of Europa, inclusief Rusland.

Burgers van de volgende landen moeten een verzekering afsluiten:

EU, Denemarken, Noorwegen, IJsland, Liechtenstein, Zwitserland, Ierland, Israël, Monaco en Iran.

Verzekeringspolissen en bevestigingsbrieven die niet de bovenstaande informatie bevatten en standaardformulieren afgestempeld door de verzekeraar worden niet geaccepteerd. Garantiebrieven van de werkgever worden ook niet als verzekering geaccepteerd.

  1. Als de aanvrager een zeer bekwame specialist is en hij een meervoudig visum aanvraagt voor een periode van meer dan 3 maanden, is een certificaat vereist dat bevestigt dat de vreemdeling HIV-negatief is. Begeleidende familieleden worden ook verzocht om hun HIV certificaat in te dienen. Het HIV-testcertificaat (AIDS) moet zowel door een arts als door de aanvrager worden ondertekend en door een medische organisatie worden afgestempeld. Daarnaast moet de test ook persoonlijke gegevens bevatten (naam, geboortedatum, paspoortnummer, geldigheid van paspoort, nationaliteit, verblijfsperiode in Rusland) en HIV-infectiebloedonderzoek (datum van de test, diagnostische methode en type geneesmiddel dat wordt gebruikt). voor de test, testresultaat). Hier vindt u een voorbeeldformulier voor de HIV-test.
  2. Geldige Nederlandse verblijfsvergunning (niet vereist als de aanvrager een burger van de EU of de VS is). Als de aanvrager geen burger van de EU of de VS is, neem dan contact op met ons callcenter voor meer gedetailleerde informatie.
  3. Een kopie van afstand van de Russische nationaliteit (indien van toepassing)

Aandacht voor burgers die Britse, Ierse en Noorse paspoorten hebben:

Het wordt gevraagd om een officieel document waaruit een officieel geregistreerd verblijf op het grondgebied van Nederland blijkt (“Uittreksel uit de basisregistratie personen”) of een officiële verblijfsvergunning voor het geval dat het werd aangevraagd.

De Ambassade van de Russische Federatie in Nederland kan aanvullende documenten nodig hebben alvorens een visum uit te vaardigen, u uit te nodigen voor een interview of de tijd te verlengen die nodig is voor de behandeling van uw visumaanvraag.

Let op: De ingediende foto’s moeten aan deze specificaties voldoen.

 

Lever een recente foto (niet meer dan 6 maanden oud) van uzelf in. De foto’s moeten:

 

3,5 x 4,5 cm meten, met een lichte achtergrond (wit of gebroken wit) zodat de gelaatstrekken goed zichtbaar zijn en contrasteren met de achtergrond.

Scherp en van goede kwaliteit zijn

Afgedrukt zijn op normaal fotopapier

Het hele gelaat tonen, zonder glimlach (en zonder zonnebril, hoed/pet of andere hoofdbedekking, tenzij de aanvrager deze draagt wegens religie, geloof of etnische achtergrond).

Gelieve de foto op het visumaanvraagformulier te plakken.

Let op: Houd u zorgvuldig aan deze instructies. Indien een aangeboden foto niet aan deze vereisten voldoet, wordt uw aanvraag als onvolledig beschouwd.

 

 

Beste aanvrager!

Let op: tijdens het aanvragen van een Russisch visum wordt u verzocht om uw paspoort achter te laten gedurende de gehele periode van het aanvraagproces.

Om een Russisch visum aan te vragen, moet een aanvrager persoonlijk naar het Russische visumaanvraagcentrum komen, behalve kinderen onder de 18 jaar). Het is niet mogelijk om een Russisch visum aan te vragen voor iemand anders, zelfs niet als daartoe een machtigingsbrief is afgegeven.

De Ambassade van de Russische Federatie in Nederland verwerkt visumaanvragen en beslist of ze een visum binnen de verwerkingstijden afgeven. De verwerkingstijden kunnen tot 30 dagen duren. Dit gebeurt op voorwaarde dat een volledige reeks documenten wordt verstrekt en consulaire kosten worden betaald.

De verwerking van uw aanvraag is onderworpen aan de procedures en tijdschema’s van de Russische Federatie, waarover wij geen controle hebben.

Let op: er is geen in-één-dag-klaar service in Den Haag.

De verwerkingstijden variëren van aanvraag tot toepassing en zijn naar goeddunken van het Russische consulaat. Houd er rekening mee dat voor sommige onderdanen de verwerkingstijd van een visum maximaal 30 dagen kan bedragen en uitsluitend ter discretie van de Ambassade staat.

De verwerkingstijden kunnen variëren afhankelijk van de beslissing van de Ambassade van de Russische Federatie in Nederland.

Voor Europese burgers, Japan, China en India voor visum voor één, twee binnenkomsten (FMS, telex en directe uitnodiging):

Normale applicaties zullen minimaal 7 kalenderdagen duren. In spoedeisende gevallen kan een spoedeisende visumaanvraag worden ingediend. Als u een spoedeisend visum aanvraagt, dient u een urgentiebrief te overleggen die door het uitnodigende bedrijf is uitgegeven met de uitleg van een dringende reden. In dergelijke gevallen kan de verwerkingstijd worden verkort tot slechts 3 werkdagen. Als een goedkeuring is gegeven door het Ministerie van Buitenlandse Zaken van de Russische Federatie, de Federale Migratie Service van de Russische Federatie of namens de Ambassadeur van de Ambassade van de Russische Federatie in Nederland, kan de verwerkingstijd worden verkort tot minder dan 3 werkdagen op basis van de beslissing van het Consulaat.

Voor houders van Australische paspoorten (FMS):

De verwerkingstijd van het visum duurt minimaal 14 kalenderdagen.

Voor houders van Australische paspoorten (Telex):

De verwerkingstijd van het visum duurt minimaal 7 dagen. Indien de burger van Australië een telexuitnodiging heeft, kan een spoedeisende visumaanvraag worden ingediend, als een goedkeuring is gegeven door het ministerie van Buitenlandse Zaken van de Russische Federatie of namens de Ambassadeur van de Russische Ambassade in Nederland.

Voor de burgers van het Verenigd Koninkrijk en Nieuw-Zeeland (FMS, telex):

De verwerkingstijd van het visum duurt minimaal 7 kalenderdagen. In spoedeisende gevallen kan een spoedeisende visumaanvraag worden ingediend. In dergelijke gevallen kan de verwerkingstijd worden verkort tot slechts 3 werkdagen.

Voor de burgers van de VS (FMS, telex, directe uitnodiging):

Normale procedure – 14 kalenderdagen.

Spoed procedure voor VS burgers bestaat niet. 

Voor reizigers naar Dagestan, Tsjetsjeense Republiek, Noord-Ossetië, Alany, Ingoesjetië:

De verwerkingstijd van het visum duurt minimaal 10 kalenderdagen, in het geval als ze een FMS-uitnodiging hebben.