Toeristenvisum

Let op, u kunt maximaal drie maanden van tevoren een visum aanvragen.

Gewoon toeristisch visum wordt afgegeven aan staatsburgers van Nederland, andere staten en staatloze personen voor een kortstondig verblijf in het land met als doel toerisme (bezoek aan culturele activiteiten, excursies, bezienswaardigheden).

Het wordt afgegeven op grond van de ontvangst van de buitenlandse toerist door een Russische organisatie die actief is als touroperator.

Maximale verblijfsduur in Rusland bij toeristische visa: tot 30 dagen.

Het laat de mogelijkheid toe tot inreis voor het voeren van korte onderhandelingen, deelname aan tentoonstellingen, veilingen en ook voor medische consultaties en onderzoeken. In dit geval wordt bij de bevestiging van de ontvangst van de buitenlandse toerist bij het punt “doel van de reis” “doelmatig toerisme” aangegeven en wordt het visum afgegeven voor het aantal dagen dat nodig is voor het uitvoeren van de activiteiten, in overeenkomst met de termijn, die aangegeven is in de bevestiging over het verblijf (maar niet meer dan 30 dagen).

Er zijn toeristische visa met eenmalige of tweemalige of meermalige toegang in Rusland.

Voor burgers die paspoorten uit Oostenrijk, Griekenland, India, Hongarije, Spanje en Japan bezitten:

De maximale geldigheidsduur van een toeristenvisum voor meerdere binnenkomsten op basis van bilaterale overeenkomsten van de Russische Federatie met Oostenrijk, Griekenland, India, Hongarije, Spanje en Japan is 6 maanden (het toegestane verblijf is 90 dagen bij een reis of in totaal , voor India – elk verblijf niet langer dan 30 dagen).

Voor burgers die een Amerikaans paspoort hebben:

De maximale geldigheidsperiode van een toeristenvisum voor meerdere binnenkomsten, afgegeven op basis van de bilaterale overeenkomst van de Russische Federatie met de VS, is 3 jaar (elk toegestaan verblijf is 180 dagen).

Een toeristisch visum met dubbele toegang wordt aan buitenlandse burgers alleen afgegeven in het geval dat, volgens de documenten, tijdens het verblijf in Rusland een bezoek is voorzien aan staten buiten Rusland (buurlanden (GOS, Baltische staten)) of landen, waaruit wordt teruggekeerd via Russisch grondgebied (bv. China, Mongolië). Daarbij moet de route aangegeven worden in het toeristisch pakket (of in de bevestiging van de ontvangst van de buitenlandse toerist, die afgegeven is door de uitnodigende Russische organisatie).

Volgens de Rusland-EU-visumversoepelingsovereenkomst voor de burgers van de Europese Unie (Oostenrijk, België, Bulgarije, Griekenland, Spanje, Italië, Cyprus, Letland, Litouwen, Luxemburg, Malta, Nederland, Polen, Portugal, Roemenië, Slowakije, Slovenië, Duitsland, Finland, Frankrijk, Tsjechië, Zweden, Estland, Hongarije) en in overeenstemming met de bilaterale overeenkomsten voor de burgers van Noorwegen, Denemarken, IJsland State, Liechtenstein en de Zwitserse.

Attentie: voor burgers van Oostenrijk, Griekenland, Hongarije en Spanje is het mogelijk om multiple-entry visum tot 6 maanden aan te vragen.

Verwerkingstijd

Consulair tarief

Servicekosten (incl. BTW)

Toeristenvisum

5 werkdagen

35 EUR

30 EUR

Vernieuwen van een visum en transfer van een visum

33,80 EUR

30 EUR

Voor burgers van Angola, Vietnam, India en Cambodja

Attentie: voor burgers van India is het mogelijk om multiple-entry visum tot 6 maanden aan te vragen. In dit geval zal elke verblijf niet langer dan 30 dagen zijn.

Verwerkingstijd

Consulair tarief

Servicekosten (incl. BTW)

Toeristenvisum
Single- / double entry

5 werkdagen

37,60 / 60,20 EUR

30 EUR

Voor burgers van Macedonie

Verwerkingstijd

Consulair tarief

Servicekosten (incl. BTW)

Toeristenvisum
Single- / double- entry

 5 werkdagen

47 / 75,20 EUR

30 EUR

Voor burgers van China

Verwerkingstijd

Consulair tarief

Servicekosten (incl. BTW)

Toeristenvisum
Single- / double – entry

5 werkdagen

47 / 94 EUR

30 EUR

Voor burgers van Japan

Verwerkingstijd

Consulair tarief

Servicekosten (incl. BTW)

Toeristenvisum
Single- / double – / multiple entry (tot 6 maanden)

5 werkdagen

32,80 EUR

30 EUR

Voor burgers van Verenigde Staten van Amerika

Verwerkingstijd

Consulair tarief

Servicekosten (incl. BTW)

Toeristenvisum

15 kalenderdagen

150,40 EUR

30 EUR


Voor inwoners van andere landen en landloze personen

Voor burgers van Australie: 8 kalenderdagen
 

Verwerkingstijd

Consulair tarief

Servicekosten (incl. BTW)

Toeristenvisum

5 werkdagen

75,20 / 120,30 EUR

30 EUR

Vernieuwen van een visum en transfer van een visum

33,80 EUR

30 EUR

Beste aanvrager!

Denk er om dat u tijdens het aanvragen van een Russisch visum wordt verzocht om uw paspoort achter te laten gedurende het gehele aanvraagproces.

Om een Russisch visum aan te vragen, moet een aanvrager persoonlijk naar het Russische Visum Aanvraag Centrum komen, (uitgezonderd kinderen onder de 18 jaar).

Het is niet mogelijk om een Russisch visum aan te vragen voor iemand anders, zelfs als u hiertoe gemachtigd bent door middel van een machtigingsbrief.

Voor het regelen van een gewoon eenmalig of dubbel toeristisch visum moet er voorgelegd worden:

 1. Ontvangst van de toerist door een Russische organisatie, die actief is als touroperator en zijn gegevens zijn opgenomen in het Unified Federal Register van Tour Operators; Dit document bestaat uit twee delen: voucher en een bevestiging. Deze uitnodiging moet persoonlijke gegevens, bestemming, voucher en referentienummer van de uitnodigende partij bevatten.
 2. Internationaal paspoort, met minstens 2 overliggende blanco pagina’s in het paspoort met een geldigheid van 6 maanden vanaf de datum van de afloop van de geldigheid van het visum;
 3. Visumformulier, ingevuld op de website visa.kdmid.ru, afgedrukt en persoonlijk ondertekend door de aanvrager;

Bij het selecteren van de locatie (Den Haag, Amsterdam, Rotterdam) waar u uw documenten gaat indienen, moet u “Russian Visa Centre (Hague)” vermelden en niet “Embassy of The Russian Federation in Netherlands“. Het aanvraagformulier moet altijd worden ingevuld voor “Russian Visa Centre (Hague)”, zelfs als u een afspraak voor Amsterdam of Rotterdam wilt maken.

 

Alle aanvragers worden vriendelijke verzocht om hun wachtwoord te onthouden dat ze tijdens het invullen van het aanvraagformulier hebben gebruikt.

 1. Een kleurenfoto van 3,5 op 4,5 cm met een lichte achtergrond, met een duidelijke frontale afbeelding van het gezicht, zonder bril met getinte glazen en zonder hoofddeksel (met uitzondering van burgers die op grond van hun nationaliteit of godsdienst op hun paspoortfoto afgebeeld zijn met hoofddeksel); De foto moet op uw aanvraagformulier geplakt worden.
 2. Persoonlijke verzekering, die geldig in de Russische Federatie is.

Het is toegestaan om een gezondheids- of reisverzekering af te sluiten. Houdt er rekening mee dat de door de verzekeringsmaatschappij uitgegeven plastic verzekeringskaart niet voldoende is en daarom niet wordt geaccepteerd.

De verzekering moet uit de volgende documenten bestaan: datum wanneer de verzekeringovereenkomst is ondertekend, polisnummer, alle gegevens van de aanvrager en zijn handtekening. Dit document wordt meestal de Ruslandverklaring genoemd. Hij moet de hele geldigheidsduur van het single-, dubble visum dekken, en de geldigheidsduur van de eerste inreis voor een multiple visum. Het moet duidelijk opgeschreven zijn dat de verzekeringsdekking wereldwijd of Rusland, or Europe inclusief Rusland is.

Burgers van de volgende landen moeten een verzekering afsluiten:

EU, Denemarken, Noorwegen, IJsland, Liechtenstein, Zwitserland, Ierland, Israël, Monaco en Iran.

Verzekeringen die bovenstaande informatie niet bevatten worden niet geaccepteerd. Houdt uw rekening mee dat garantiebrieven van de werknemers ook nooit geaccepteerd worden.

 1. Als u geen inwoner van Nederland of de Verenigde Staten, moet u een geldig Nederlands verblijfsvergunning verstrekken. Als de aanvrager geen burger is van de EU of de VS, neemt u dan contact op met ons callcenter voor meer gedetailleerde informatie.
 2. Een kopie van afstand van de Russische nationaliteit (indien van toepassing)

Aandacht voor burgers met een Brits, Ierse en Noors paspoort:

Er wordt gevraagd om een officieel document waaruit een officieel geregistreerd verblijf op het grondgebied van Nederland blijkt (“Uittreksel uit de basisregistratie personen”) of een officiële verblijfsvergunning voor het geval dat het is aangevraagd.

Voor burgers die paspoorten uit Oostenrijk, Griekenland, India, Hongarije, Spanje en Japan bezitten:

De maximale geldigheidsduur van een toeristenvisum voor meerdere binnenkomsten op basis van bilaterale overeenkomsten van de Russische Federatie met Oostenrijk, Griekenland, India, Hongarije, Spanje en Japan is 6 maanden (het toegestane verblijf is 90 dagen bij een reis of in totaal , voor India – elk verblijf niet langer dan 30 dagen).

Voor burgers die een Amerikaans paspoort hebben:

De maximale geldigheidsperiode van een toeristenvisum voor meerdere binnenkomsten, afgegeven op basis van de bilaterale overeenkomst van de Russische Federatie met de VS, is 3 jaar (elk toegestaan verblijf is 180 dagen).

De standaard maximale geldigheidsduur van een toeristenvisum voor een enkele reis of voor dubbele inreis is 30 dagen.

De Ambassade van de Russische Federatie in Nederland kan aanvullende documenten nodig hebben alvorens een visum uit te vaardigen, u uit te nodigen voor een interview of de tijd te verlengen die nodig is voor de behandeling van uw visumaanvraag.

Betaling van de consulaire en servicekosten kan worden gedaan in het Visum Centrum.

Let op: De ingediende foto’s moeten aan deze specificaties voldoen.

Lever een recente foto (niet meer dan 6 maanden oud) van uzelf in. De foto’s moeten:

 • 3,5 x 4,5 cm meten, met een lichte achtergrond (wit of gebroken wit) zodat de gelaatstrekken goed zichtbaar zijn en contrasteren met de achtergrond.
 • Scherp en van goede kwaliteit zijn
 • Afgedrukt zijn op normaal fotopapier
 • Het hele gelaat tonen, zonder glimlach (en zonder zonnebril, hoed/pet of andere hoofdbedekking, tenzij de aanvrager deze draagt wegens religie, geloof of etnische achtergrond).
 • Gelieve de foto op het visumaanvraagformulier te plakken.

Let op: Houd u zorgvuldig aan deze instructies. Indien een aangeboden foto niet aan deze vereisten voldoet, wordt uw aanvraag als onvolledig beschouwd.

Beste aanvrager!

Denk er om dat u tijdens het aanvragen van een Russisch visum wordt verzocht om uw paspoort achter te laten gedurende het gehele aanvraagproces.

Om een Russisch visum aan te vragen, moet een aanvrager persoonlijk naar het Russische Visum Aanvraag Centrum komen, (uitgezonderd kinderen onder de 18 jaar).

Het is niet mogelijk om een Russisch visum aan te vragen voor iemand anders, zelfs als u hiertoe gemachtigd bent door middel van een machtigingsbrief.

De Ambassade van de Russische Federatie in Nederland verwerkt visumaanvragen en beslist of ze een visum binnen de verwerkingstijden afgeven. De verwerkingstijd kunt tot 30 dagen duren. Dit gebeurt op voorwaarde dat een volledige reeks documenten wordt verstrekt en consulaire kosten worden betaald.

De verwerkingsduur kan soms afwijken, indien de Ambassade van de Russische Federatie in het Koninkrijk der Nederlanden hiertoe besluit.

Let op: er is geen in-één-dag-klaar service in Den Haag.

De standaard maximale geldigheidsduur van een toeristenvisum voor een enkele reis of voor dubbele invoer is 30 dagen.

Voor burgers die in het bezit zijn van paspoorten van Oostenrijk, Griekenland, India, Hongarije, Spanje en Japan:

De maximale geldigheidsduur van een toeristenvisum voor meerdere binnenkomsten op basis van bilaterale overeenkomsten van de Russische Federatie met Oostenrijk, Griekenland, India, Hongarije, Spanje en Japan is 6 maanden (het toegestane verblijf is 90 dagen bij een reis of in totaal , voor India – elk verblijf niet langer dan 30 dagen).

De verwerkingstijd van het visum duurt ongeveer 11 kalenderdagen.

Voor burgers die een Amerikaans paspoort hebben:

De maximale geldigheidsduur van een toeristenvisum voor meerdere binnenkomsten, afgegeven op basis van de bilaterale overeenkomst van de Russische Federatie met de VS, is 3 jaar (elk toegestaan verblijf is 180 dagen).

Normale procedure – 15 kalenderdagen.

Spoed procedure voor VS burgers bestaat niet. 

Voor Europese burgers en burgers van alle andere landen:

Normale procedure – 8 kalendardagen.

Spoed procedure bestaat niet. 

Voor houders van Australische paspoorten:

Normale procedure – 14 kalenderdagen.

Spoed procedure bestaat niet. 

Voor burgers met Brits en Nieuw Zeeland paspoort:

Normale procedure – 8 kalendardagen.

Spoed procedure bestaat niet. 

 

Voor die burgers die naar Dagestan, Tsjetsjeense Republiek, Noord-Ossetie, Alany, Ingoesjetie reizen, duurt de visum verwerkingstijd minimal 10 kalenderdagen.

Voor burgers die groene en grijze paspoorten van geen staatsburgerschap hebben en die zijn geboren in Syrië, Libië, Afghanistan, Irak, Jemen, Pakistan, Bangladesh en Egypte, duurt de verwerkingstijd voor een visum minimaal 20 werkdagen.

Voor burgers die in het bezit zijn van paspoorten van Syrië, Libië, Afghanistan, Irak, Jemen, Pakistan, Bangladesh en Egypteduurt de verwerkingstijd van een visum minimaal 20 werkdagen.

De verwerking van uw aanvraag is onderworpen aan de procedures en tijdschema’s van de Russische Federatie, waarover wij geen controle hebben.

Het online visumaanvraagformulier kan hier worden ingevuld.