Privévisum

Let op, je kunt maximaal drie maanden van tevoren een visum aanvragen.

Gewoon privévisum wordt afgeleverd aan staatsburgers van Nederland, andere staten en staatloze personen die naar de Russische Federatie reizen voor een gastenbezoek op grond van:

 1. Een uitnodiging, opgesteld door het Ministerie van Binnenlandse Zaken van de Russische Federatie (MVD van Rusland) op aanvraag van een burger van de Russische Federatie of een buitenlandse persoon, met een verblijfsvergunning voor de Russische Federatie, of een rechtspersoon;
 2. Schriftelijke verklaring van de burger van de Russische Federatie op naam van het hoofd van de consulaire afdeling over de gezamenlijke reis naar Rusland met zijn gezinsleden, die buitenlandse burgers zijn;
 3. Notariële schriftelijke verklaring van een burger van de Europese Unie die legaal in de Russische Federatie woont over uitnodiging van familieleden.

Een gewoon privévisum kan ook afgeleverd worden aan een buitenlandse burger als deze naar de Russische Federatie moet reizen voor een dringende behandeling of ten gevolge van de ernstige ziekte of het overlijden van een dicht familielid bij voorlegging van documentatie die de noodzaak van de behandeling, de ernstige ziekte of het overlijden van het dicht familielid bewijst.

Een privévisum wordt afgeleverd voor een duur van 90 dagen en kan eenmalig of dubbel zijn.

Afzonderlijke gevallen

Personen die burgerlijke of oorlogskerkhoven bezoeken moeten volgende documenten voorleggen (*Volgens het akkoord tussen de Russische Federatie en de Europese Unie over de vereenvoudiging van de afgifte van visa aan burgers van de Russische Federatie en de EU):

 1. Origineel document, of een beëdigde kopie ervan, dat de aanwezigheid van een graf bevestigt. Het document moet afgeleverd zijn door een Russische overheidsinstantie of door het Rode Kruis;
 2. Origineel document, of een kopie ervan, dat de relatie (familieleden in de eerste lijn*) tussen de aanvrager en de begravene bewijst. *Familieleden in de eerste lijn zijn ouders, kinderen, kleinkinderen, echtgenoten, grootouders, broers en zussen.

Aan personen die burgerlijke of oorlogskerkhoven bezoeken wordt gewoonlijk een privévisum met een korte duur tot 14 dagen afgeleverd.

Voor een dringende behandeling of ten gevolge van de ernstige ziekte of het overlijden van een dicht familielid kan een buitenlandse burger na schriftelijke aanvraag voor de dringende inreis in de Russische Federatie een gewoon privévisum afgeleverd worden op grond van de beslissing van de Ambassadeur van de Russische Federatie of de Consul-generaal.

Bij de aanvraag wordt bijgevoegd:

 1. Schriftelijke bevestiging van de Russische medische instelling op officieel briefpapier van de instelling (met officiële stempel) van de noodzaak van de dringende medische hulp, dringende hospitalisatie of dringend onderzoek van de zware ziekte van de persoon die bezocht wordt en die een permanente verzorging nodig heeft;
 2. Een overlijdensakte van het dichte familielid van de aanvrager (dichte familieleden zijn echtgenoten, kinderen, ouders inclusief ouders van de echtgenoot of echtgenote, als een van de echtgenoten een begeleider is, zussen, broers;
 3. Een internationaal telegram over het overlijden van de persoon, dat door een functionaris van de post is beëdigd;
 4. Een document, dat de dichte familieband bewijst tussen de aanvrager en de te bezoeken persoon of de dichte familieband tussen de aanvrager en de overledene.

Volgens de Rusland-EU-visumversoepelingsovereenkomst voor de burgers van de Europese Unie (Oostenrijk, België, Bulgarije, Griekenland, Spanje, Italië, Cyprus, Letland, Litouwen, Luxemburg, Malta, Nederland, Polen, Portugal, Roemenië, Slowakije, Slovenië, Duitsland, Finland, Frankrijk, Tsjechië, Zweden, Estland) en in overeenstemming met de bilaterale overeenkomsten voor de burgers van Noorwegen, Denemarken, Island State, Liechtenstein en de Zwitserse

Verwerkingstijd

Consulair tarief

Servicekosten (incl. BTW)

Privevisum
met een totale verblijf in Rusland niet meer dan 90 dagen per periode van 180 dagen

8 kalenderdagen

35 EUR

30 EUR

4 werkdagen

70 EUR

30 EUR

Consulair tarief

Servicekosten (incl. BTW)

Visum voor tijdelijk verblijf in Rusland

75,20 EUR

30 EUR

Vernieuwen van een visum en transfer van een visum

33,80 EUR

30 EUR

 

Voor burgers van Angola, Vietnam, India en Cambodja

Verwerkingstijd

Consulair tarief

Servicekosten (incl. BTW)

Privevisum
Single- entry / double- entry / multiple- entry visum

8 kalendardagen

37,60 / 60,20 / 112,80 EUR

30 EUR

4 werkdagen

75,20 / 120,40 / 225,70 EUR

30 EUR

Consulair tarief

Servicekosten (incl. BTW)

Visum voor tijdelijk verblijf in Rusland

37,60 EUR

30 EUR

 

Voor burgers van Macedonie

Verwerkingstijd

Consulair tarief

Servicekosten (incl. BTW)

Privevisum
Single- entry / double- entry / multiple- entry visum

8 kalendardagen

47 / 75,20 / 141,10 EUR

30 EUR

4 werkdagen

94 / 150,40 / 282,10 EUR

30 EUR

 

Voor burgers van China

Verwerkingstijd

Consulair tarief

Servicekosten (incl. BTW)

Privevisum
Single- entry / double- entry / multiple- entry visum

8 kalenderdagen

47 / 94 / 141 EUR

30 EUR

4 werkdagen

75,20 / 122,30 / 169,20 EUR

30 EUR

2 werkdagen

112,80 / 159,80 / 206,90 EUR

30 EUR

Consulair tarief

Servicekosten (incl. BTW)

Visum voor tijdelijk verblijf in Rusland

75,20 EUR

30 EUR

 

Voor burgers van Japan

Verwerkingstijd

Consulair tarief

Servicekosten (incl. BTW)

Privevisum
Single- / double-/ multiple – entry visum

8 kalenderdagen

0 EUR

30 EUR

2-4 werkdagen

82 EUR

30 EUR

Consulair tarief

Servicekosten (incl. BTW)

Visum voor tijdelijk verblijf in Rusland

75,20 EUR

30 EUR


Voor burgers van Verenigde Staten van Amerika

Verwerkingstijd

Consulair tarief

Servicekosten (incl. BTW)

Privevisum

15 kalenderdagen

150,40 EUR

30 EUR


Voor inwoners van andere landen en landloze personen

Verwerkingstijd

Consulair tarief

Servicekosten (incl. BTW)

Privevisum
Single- entry / double- entry / multiple- entry visum

8 kalenderdagen

75,20 / 120,30 / 225,70 EUR

30 EUR

4 werkdagen

150,40 / 240,70 / 451,40 EUR

30 EUR

Consulair tarief

Servicekosten (incl. BTW)

Visum voor tijdelijk verblijf in Rusland

75,20 EUR

30 EUR

Vernieuwen van een visum en transfer van een visum

33,80 EUR

30 EUR

 

Beste aanvrager!

Let op: tijdens het aanvragen van een Russisch visum wordt u verzocht om uw paspoort te verlaten gedurende de gehele periode van het aanvraagproces.

Om een privévisum aan te vragen, moet de aanvrager 6 belangrijke documenten verstrekken die hieronder worden vermeld. Houd er rekening mee dat, afhankelijk van de verstrekte uitnodiging, ook extra documenten zullen worden aangevraagd. Deze informatie wordt genoemd na de lijst met hoofddocumenten.

 1. Uitnodiging. Hieronder vindt u drie verschillende opties:
  1. Uitnodiging voor inreis in de Russische Federatie, opgesteld door het Ministerie van Binnenlandse Zaken van de Russische Federatie (MVD van Rusland);
  2. Schriftelijke verklaring van de burger van de Russische Federatie op naam van het hoofd van de consulaire afdeling over de gezamenlijke reis naar Rusland met zijn gezinsleden, die buitenlandse burgers zijn;  Zie meer informatie beneden.
  3. Notariële schriftelijke verklaring van een burger van de Europese Unie die legaal in de Russische Federatie woont over uitnodiging van familieleden* – echtgenoten, kinderen, ouders, grootouders en kleinkinderen. Rechtmatigheid van de residentie van uitnodigende persoon moet bevestigt zijn met kopieën van documenten die zijn status uitleggen, zoals verblijfsvergunning, een tijdelijke verblijfsvergunning, student-of werkvisum;

*Als bewijs van de graad van verwantschap, kopieën van relevante certificaten van de burgerlijke stand of soortgelijke documenten die in het buitenland uitgegeven zijn. In het geval van aanvraag van grootouders, kleinkinderen – twee exemplaren van de relevante certificaten of soortgelijke documenten die in het buitenlanduitgegeven zijn, waarin het bestaan van de relatie tussen deze personen in een rechte lijn bevestigd is.

 1. Internationaal paspoort, met minstens 2 overliggende blanco pagina’s in het paspoort, met een geldigheid van 6 maanden vanaf de datum van de afloop van de geldigheid van het visum;
 2. Visumformulier, ingevuld op de website kdmid.ru, afgedrukt en persoonlijk ondertekend door de aanvrager;

Bij het selecteren van de locatie (Den Haag, Amsterdam, Rotterdam) waar u uw documenten gaat indienen, moet u “Russian Visa Centre (Hague)” vermelden en niet “Embassy of The Russian Federation in Netherlands“. Het aanvraagformulier moet altijd worden ingevuld voor “Russian Visa Centre (Hague)”, zelfs als u een afspraak voor Amsterdam of Rotterdam wilt maken.

 

Alle aanvragers worden vriendelijke verzocht om hun wachtwoord te onthouden dat ze tijdens het invullen van het aanvraagformulier hebben gebruikt.

 1. Een kleurenfoto – zie de fotospecificaties hierboven. De foto moet worden gelijmd (niet geniet!) Op het visumaanvraagformulier.
 2. Persoonlijke verzekering, die geldig in de Russische Federatie is.

Het is toegestaan om een gezondheids- of reisverzekering af te sluiten. Houd er rekening mee dat de door de verzekeringsmaatschappij uitgegeven plastic verzekeringskaart niet voldoende is en daarom niet wordt geaccepteerd.

Het verzekeringsdocument moet de datum bevatten waarop de overeenkomst werd ondertekend, het polisnummer, de volledige naam en volledige gegevens van de verzekerde persoon alsmede de handtekening van de verzekeraar. Het beleid moet betrekking hebben op de gehele periode van verblijf in Rusland voor visa voor één persoon, dubbele invoer en de duur van de eerste binnenkomst voor meervoudige inreisvisa. Het moet duidelijk worden vermeld in het beleid dat het dekkingsgebied wereldwijd is of de Russische Federatie, of Europa, inclusief Rusland.

Burgers van de volgende landen moeten een verzekering afsluiten:

EU, Denemarken, Noorwegen, IJsland, Liechtenstein, Zwitserland, Ierland, Israël, Monaco en Iran.

Verzekeringspolissen en bevestigingsbrieven die niet de bovenstaande informatie bevatten en standaardformulieren afgestempeld door de verzekeraar worden niet geaccepteerd. Garantiebrieven van de werkgever worden ook niet als verzekering geaccepteerd.

 1. Geldige Nederlandse verblijfsvergunning (niet vereist als de aanvrager een burger van de EU of de VS is). Als de aanvrager geen burger van de EU of de VS is, neem dan contact op met ons callcenter voor meer gedetailleerde informatie.
 2. Een kopie van afstand van de Russische nationaliteit (indien van toepassing)

Extra aanvullende documenten voor aanvragers die het tweede type uitnodiging hebben gekozen (een schriftelijke aanvraag van een burger van de Russische Federatie, opgesteld door de directeur van de Russische Ambassade in Nederland):

1.Geldig Russisch buitenlands paspoort van de aanvrager-Russisch staatsburger + kopie

2.Document dat de wettelijke verblijfsvergunning van de aanvrager-Russische staatsburger in Nederland bevestigt (visum, verblijfsvergunning, paspoort) + kopie

3.Documenten die de relatie bewijzen met de kandidaat-Russische burger (huwelijksakte, geboorteakte) + kopie 

BELANGRIJK!

Let op: het is verplicht om originele certificaten (huwelijks- en geboorteaktes) te leveren met een vertaling in het Russisch, gedaan door een beëdigde tolk of door uzelf vertaald + kopie van het originele document en een vertaling. Het is niet nodig om een apostille te plaatsen of de vertaling in het Russische consulaat te notariëren.

4. Kopie van de eerste hoofdpagina van het paspoort van de aanvrager
5. Alle andere 6 belangrijkste bovengenoemde documenten;

Het is verplicht om originele documenten te verstrekken tijdens het aanvragen van een privévisum met een uitnodiging opgesteld door de directeur van de Ambassade van de Russische Federatie in Nederland.

Aanvraag moet persoonlijk:

Bij het aanvragen van een privévisum met een uitnodiging aan de directeur van de Ambassade van de Russische Federatie in Nederland, moeten de documenten persoonlijk worden ingediend bij het Russische visumaanvraagcentrum door een burger van de Russische Federatie (door het uitnodigende persoon).

Verschijning in persoon van de uitnodigende persoon – burger van de Russische Federatie: is verplicht;

Verschijning in persoon van de familieleden (kinderen en / of echtgenoot): niet verplicht.

Dit type uitnodiging dat is ingediend door aanvragers die een partnerschap hebben, wordt niet geaccepteerd.

Privé-visa volgens deze procedure kunnen alleen worden ontvangen door de volgende categorieën naaste familieleden: echtgenoten, minderjarige kinderen en gehandicapte kinderen van de aanvrager, een inwoner van de Russische Federatie.

De standaard maximale geldigheidsduur van een privévisum voor een enkele of dubbele invoer is 90 dagen.

Voor burgers die Duitse, Zwitserse, Spaanse, Hongaarse en Japanse paspoorten hebben:

Het is mogelijk om privévisa voor meerdere binnenkomsten alleen aan te vragen voor de hierboven genoemde burgers op basis van bilaterale overeenkomsten van de Russische Federatie met deze landen. Voor het aanvragen van privévisa met meerdere toegangen moet u dezelfde bovengenoemde documenten verstrekken.

De geldigheidsperiode van een afgegeven meervoudig privé-visum:

 1. Op basis van bilaterale overeenkomsten van de Russische Federatie met Duitsland, Zwitserland en Spanje is maximaal 6 maanden (het toegestane verblijf is 90 dagen bij een reis of in totaal),
 2. Op basis van bilaterale overeenkomsten van de Russische Federatie met Hongarije en Japan is tot 1 jaar (het toegestane verblijf is niet meer dan 90 dagen in een periode van 180 dagen).

Aandacht voor burgers die Britse, Ierse en Noorse paspoorten hebben:

Het wordt gevraagd om een officieel document waaruit een officieel geregistreerd verblijf op het grondgebied van Nederland blijkt (“Uittreksel uit de basisregistratie personen”) of een officiële verblijfsvergunning voor het geval dat het werd aangevraagd.

De Ambassade van de Russische Federatie in Nederland kan aanvullende documenten nodig hebben alvorens een visum uit te vaardigen, of u uitnodigen voor een interview of de tijd die nodig is voor de behandeling van uw visumaanvraag verlengen.

Betaling van de consulaire en servicekosten kan worden gedaan in het Visa Center.

 

Let op: De ingediende foto’s moeten aan deze specificaties voldoen.

 

Lever een recente foto (niet meer dan 6 maanden oud) van uzelf in. De foto’s moeten:

 

3,5 x 4,5 cm meten, met een lichte achtergrond (wit of gebroken wit) zodat de gelaatstrekken goed zichtbaar zijn en contrasteren met de achtergrond.

Scherp en van goede kwaliteit zijn

Afgedrukt zijn op normaal fotopapier

Het hele gelaat tonen, zonder glimlach (en zonder zonnebril, hoed/pet of andere hoofdbedekking, tenzij de aanvrager deze draagt wegens religie, geloof of etnische achtergrond).

Gelieve de foto op het visumaanvraagformulier te plakken.

Let op: Houd u zorgvuldig aan deze instructies. Indien een aangeboden foto niet aan deze vereisten voldoet, wordt uw aanvraag als onvolledig beschouwd.

Beste aanvrager!

Let op: tijdens het aanvragen van een Russisch visum wordt u verzocht om uw paspoort achter te laten gedurende de gehele periode van het aanvraagproces.

Om een Russisch visum aan te vragen, moet een aanvrager persoonlijk naar het Russische visumaanvraagcentrum komen, behalve kinderen onder de 18 jaar).

Het is niet mogelijk om een Russisch visum aan te vragen voor iemand anders, zelfs niet als daartoe een machtigingsbrief is afgegeven.

De Ambassade van de Russische Federatie in Nederland verwerkt visumaanvragen en beslist of ze een visum binnen de verwerkingstijden afgeven. De verwerkingstijd kunt tot 30 dagen duren. Dit gebeurt op voorwaarde dat een volledige reeks documenten wordt verstrekt en consulaire kosten worden betaald.

De verwerking van uw aanvraag is onderworpen aan de procedures en tijdschema’s van de Russische Federatie, waarover wij geen controle hebben.

Let op: er is geen in-één-dag-klaar service in Den Haag.

De standaard maximale geldigheidsduur van een privévisum voor een enkele of dubbele invoer is 90 dagen.

De geldigheidsperiode van een afgegeven meervoudig visum voor privé-visum:

 • op basis van bilaterale overeenkomsten van de Russische Federatie met Duitsland, Zwitserland en Spanje is maximaal 6 maanden (het toegestane verblijf is 90 dagen bij een reis of in totaal),
 • op basis van bilaterale overeenkomsten van de Russische Federatie met Hongarije en Japan is maximaal 1 jaar (het toegestane verblijf is niet meer dan 90 dagen in een periode van 180 dagen).

De verwerkingstijden variëren van aanvraag tot toepassing en zijn naar goeddunken van het Russische consulaat. Houd er rekening mee dat voor sommige onderdanen de verwerkingstijd van een visum maximaal 30 dagen kan bedragen en uitsluitend ter discretie van de Ambassade staat.

De verwerkingstijden kunnen variëren afhankelijk van de beslissing van de Ambassade van de Russische Federatie in Nederland.

Voor burgers die Europese paspoorten en alle andere landen hebben:

Normale applicaties zullen minimaal 7 kalenderdagen duren.

Voor de inwoners van Australië:

De verwerkingstijd van het visum duurt minimaal 14 kalenderdagen.

Voor de burgers van het Verenigd Koninkrijk en Nieuw-Zeeland:

De verwerkingstijd van het visum duurt minimaal 7 kalenderdagen.

Voor VS burgers: 

Normale procedure – 14 kalenderdagen.

Spoed procedure voor VS burgers bestaat niet. 

Voor reizigers naar Dagestan, Tsjetsjeense Republiek, Noord-Ossetië, Alany, Ingoesjetië:

De verwerkingstijd van het visum duurt minimaal 10 kalenderdagen, in het geval als ze een FMS-uitnodiging hebben.

De verwerking van uw aanvraag is onderworpen aan de procedures en tijdschema’s van de Russische Federatie, waarover wij geen controle hebben.

Houd er rekening mee dat er geen spoed procedure is voor een privévisum in Den Haag.