Humanitair visum

Let op, u kunt maximaal drie maanden van tevoren een visum aanvragen.

Humanitair visum wordt afgegeven aan staatsburgers van Nederland, andere staten en staatloze personen a, die naar het grondgebied van de Russische Federatie reizen om culturele, maatschappelijke en politieke relaties te op te zetten, vernieuwen of versterken, om er sportieve, godsdienstige en liefdadigheidshandelingen uit te voeren, alsook om humanitaire hulp te bieden.

Het wordt afgegeven op grond van een uitnodiging, opgesteld door het Ministerie van Binnenlandse Zaken van de Russische Federatie (MVD van Rusland), of op schriftelijk aanvraagvan de ontvangende organisatie of instelling in overeenkomst met de wetgeving van de Russische Federatie met een aanvraag van een Russische wetenschappelijke instelling of op grond van een beslissing van het ministerie van Buitenlandse Zaken van de Russische Federatie (MBZ van Rusland).

Er zijn eenmalige en dubbele humanitaire visa met een geldigheid tot 90 dagen, of meermalige humanitaire visa met een geldigheid tot 1 (één) jaar (indien niets anders voorzien door een humanitaire visa met een geldigheid tot 1 (één) jaar (indien niets anders voorzien door een internationale overeenkomst met de Russische Federatie).

Opgelet – Het verblijf op het grondgebied van de Russische Federatie met een meermalig gewoon humanitair visum mag niet meer zijn dan 90 dagen op een periode van 180 dagen.

Volgens de Rusland-EU-visumversoepelingsovereenkomst voor de burgers van de Europese Unie (Oostenrijk, België, Bulgarije, Griekenland, Spanje, Italië, Cyprus, Letland, Litouwen, Luxemburg, Malta, Nederland, Polen, Portugal, Roemenië, Slowakije, Slovenië, Duitsland, Finland, Frankrijk, Tsjechië, Zweden, Estland) en in overeenstemming met de bilaterale overeenkomsten voor de burgers van Noorwegen, Denemarken, IJsland State, Liechtenstein en de Zwitserse

Verwerkingstijd

Consulair tarief

Servicekosten (incl. BTW)

Humanitairvisum
met een totale verblijf in Rusland niet meer dan 90 dagen per periode van 180 dagen

8 kalenderdagen

35 EUR

30 EUR

4 werkdagen

70 EUR

30 EUR

Consulair tarief

Servicekosten (incl. BTW)

Visum voor tijdelijk verblijf in Rusland

75,20 EUR

30 EUR

Vernieuwen van een visum en transfer van een visum

33,80 EUR

30 EUR

 

Voor burgers van Angola, Vietnam, India en Cambodja

Verwerkingstijd

Consulair tarief

Servicekosten (incl. BTW)

Humanitairvisum
Single- entry / double- entry / multiple- entry visum
met een totale verblijf in Rusland niet meer dan 90 dagen per periode van 180 dagen

8 kalendardagen

37,60 / 60,20 / 112,80 EUR

30 EUR

4 werkdagen

75,20 / 120,40 / 225,70 EUR

30 EUR

Consulair tarief

Servicekosten (incl. BTW)

Visum voor tijdelijk verblijf in Rusland

37,60 EUR

30 EUR

 

Voor burgers van Macedonie

Verwerkingstijd

Consulair tarief

Servicekosten (incl. BTW)

Humanitairvisum
Single- entry / double- entry / multiple- entry visum
met een totale verblijf in Rusland niet meer dan 90 dagen per periode van 180 dagen

8 kalendardagen

47 / 75,20 / 141,10 EUR

30 EUR

4 werkdagen

94 / 150,40 / 282,10 EUR

30 EUR

 

Voor burgers van China

Verwerkingstijd

Consulair tarief

Servicekosten (incl. BTW)

Humanitairvisum
Single- entry / double- entry / multiple- entry visum
met een totale verblijf in Rusland niet meer dan 90 dagen per periode van 180 dagen

8 kalenderdagen

47 / 94 / 141 EUR

30 EUR

4 werkdagen

75,20 / 122,30 / 169,20 EUR

30 EUR

2 werkdagen

112,80 / 159,80 / 206,90 EUR

30 EUR

Consulair tarief

Servicekosten (incl. BTW)

Visum voor tijdelijk verblijf in Rusland

75,20 EUR

30 EUR

 

Voor burgers van Japan

Verwerkingstijd

Consulair tarief

Servicekosten (incl. BTW)

Humanitairvisum
Single- / double-/ multiple – entry visum
met een totale verblijf in Rusland niet meer dan 90 dagen per periode van 180 dagen

8 kalenderdagen

0 EUR

30 EUR

2-4 werkdagen

82 EUR

30 EUR

Consulair tarief

Servicekosten (incl. BTW)

Visum voor tijdelijk verblijf in Rusland

75,20 EUR

30 EUR


Voor burgers van Verenigde Staten van Amerika

Verwerkingstijd

Consulair tarief

Servicekosten (incl. BTW)

Humanitairvisum

15 kalenderdagen

150,40 EUR

30 EUR


Voor inwoners van andere landen en landloze personen

Verwerkingstijd

Consulair tarief

Servicekosten (incl. BTW)

Humanitairvisum
Single- entry / double- entry / multiple- entry visum
met een totale verblijf in Rusland niet meer dan 90 dagen per periode van 180 dagen

8 kalenderdagen

75,20 / 120,30 / 225,70 EUR

30 EUR

4 werkdagen

150,40 / 240,70 / 451,40 EUR

30 EUR

Consulair tarief

Servicekosten (incl. BTW)

Visum voor tijdelijk verblijf in Rusland

75,20 EUR

30 EUR

Vernieuwen van een visum en transfer van een visum

33,80 EUR

30 EUR

 

Beste aanvrager!

Denk er om dat u tijdens het aanvragen van een Russisch visum wordt verzocht om uw paspoort achter te laten gedurende het gehele aanvraagproces.

Om een Russisch visum aan te vragen, moet een aanvrager persoonlijk naar het Russische Visum Aanvraag Centrum komen, (uitgezonderd kinderen onder de 18 jaar).

Het is niet mogelijk om een Russisch visum aan te vragen voor iemand anders, zelfs als u hiertoe gemachtigd bent door middel van een machtigingsbrief.

Voor het regelen van een eenmalig, dubbel of meermalig humanitair visum moet er voorgelegd worden:

 1. UitnodigingHieronder vindt u drie verschillende opties:
  1. Originele uitnodiging om de Russische Federatie binnen te komen, uitgegeven door het Ministerie van Binnenlandse Zaken van de Russische Federatie (MVD van Rusland); Of
  2. Uitnodiging van het Ministerie van Buitenlandse Zaken over de afgifte van het visum (bekend als telex); Of
  3. Een schriftelijke uitnodiging van de Russische organisatie die de bezoeker zal ontvangen;

Dit type uitnodiging kan alleen worden ingediend door onderdanen van EU, Japan, China, India en de VS.

Burgers van Japan, China en India: originele uitnodiging is vereist;

Burgers van de EU en de VS: kopie van uitnodiging is aanvaardbaar;

Burgers van andere landen kunnen alleen de andere twee bovengenoemde uitnodigingen indienen.

 1. Internationaal paspoort, met minstens 2 overliggende blanco pagina’s in het paspoort, met een geldigheid van 6 maanden vanaf de datum van de afloop van de geldigheid van het visum;

Als u een meervoudig visum aanvraagt, moet u een kopie van elk vorig visum (behalve werk- en transitvisum) overleggen dat de afgelopen 12 maanden is gebruikt. In alle andere gevallen is het mogelijk om alleen een visum voor één of twee binnenkomsten aan te vragen.

 1. Visumformulier, ingevuld op de website kdmid.ru, afgedrukt en persoonlijk ondertekend door de aanvrager;
 
Bij het selecteren van de locatie (Den Haag, Amsterdam, Rotterdam) waar u uw documenten gaat indienen, moet u “Russian Visa Centre (Hague)” vermelden en niet “Embassy of The Russian Federation in Netherlands“. Het aanvraagformulier moet altijd worden ingevuld voor “Russian Visa Centre (Hague)”, zelfs als u een afspraak voor Amsterdam of Rotterdam wilt maken.
 

Alle aanvragers worden vriendelijk verzocht om hun wachtwoord te onthouden dat ze tijdens het invullen van het aanvraagformulier hebben gebruikt.

 1. Een kleurenfoto van 3,5 op 4,5 cm met een lichte achtergrond, met een duidelijke frontale afbeelding van het gezicht, zonder bril met getinte glazen en zonder hoofddeksel (met uitzondering van burgers die op grond van hun nationaliteit of godsdienst op hun paspoortfoto afgebeeld zijn met hoofddeksel); Bekijk alstublieft de fotospecificaties pagina hierboven. De foto moet gelijmd (niet geniet) op het visumaanvraagformulier. De foto moet op uw aanvraagformulier geplakt worden
 2. Persoonlijke verzekering, die geldig in de Russische Federatie is.

Het is toegestaan om een gezondheids- of reisverzekering af te sluiten. Houd er rekening mee dat de door de verzekeringsmaatschappij uitgegeven plastic verzekeringskaart niet voldoende is en daarom niet wordt geaccepteerd.

Het verzekeringsdocument moet de datum bevatten waarop de overeenkomst werd ondertekend, het polisnummer, de volledige naam en volledige gegevens van de verzekerde persoon alsmede de handtekening van de verzekeraar. Het beleid moet betrekking hebben op de gehele periode van verblijf in Rusland voor visa voor één persoon, dubbele invoer en de duur van de eerste binnenkomst voor meervoudige inreisvisa. Het moet duidelijk worden vermeld in het beleid dat het dekkingsgebied wereldwijd is of de Russische Federatie, of Europa, inclusief Rusland.

Burgers van de volgende landen moeten een verzekering afsluiten: 

EU, Denemarken, Noorwegen, IJsland, Liechtenstein, Zwitserland, Ierland, Israël, Monaco en Iran.

Verzekeringspolissen en bevestigingsbrieven die niet de bovenstaande informatie bevatten en standaardformulieren afgestempeld door de verzekeraar worden niet geaccepteerd. Garantiebrieven van de werkgever worden ook niet als verzekering geaccepteerd.

 1. Als u geen inwoner van Nederland of de Verenigde Staten, moet u een geldig Nederlands verblijfsvergunning verstrekken. Als de aanvrager geen burger van de EU of de VS is, neem dan contact op met ons callcenter voor meer gedetailleerde informatie.
 2. Een kopie van afstand van de Russische nationaliteit (indien van toepassing)

Aandacht voor burgers die Britse, Ierse en Noorse paspoorten hebben:

Het wordt gevraagd om een officieel document waaruit een officieel geregistreerd verblijf op het grondgebied van Nederland blijkt (“Uittreksel uit de basisregistratie personen”) of een officiële verblijfsvergunning voor het geval dat het werd aangevraagd.

De Ambassade van de Russische Federatie in Nederland kan aanvullende documenten nodig hebben alvorens een visum uit te vaardigen, u uit te nodigen voor een interview of de tijd te verlengen die nodig is voor de behandeling van uw visumaanvraag.

Betaling van de consulaire en servicekosten kan worden gedaan in het Visa Center.

Beste aanvrager!

Let op: tijdens het aanvragen van een Russisch visum wordt u verzocht om uw paspoort achter te laten gedurende de gehele periode van het aanvraagproces.

Om een Russisch visum aan te vragen, moet een aanvrager persoonlijk naar het Russische visumaanvraagcentrum komen, behalve kinderen onder de 18 jaar).

Het is niet mogelijk om een Russisch visum aan te vragen voor iemand anders, zelfs niet als daartoe een machtigingsbrief is afgegeven.

De Ambassade van de Russische Federatie in Nederland verwerkt visumaanvragen en beslist of ze een visum binnen de verwerkingstijden afgeven. De verwerkingstijd kunt tot 30 dagen duren. Dit gebeurt op voorwaarde dat een volledige reeks documenten wordt verstrekt en consulaire kosten worden betaald.

De verwerking van uw aanvraag is onderworpen aan de procedures en tijdschema’s van de Russische Federatie, waarover wij geen controle hebben.

Let op: er is geen in-één-dag-klaar service in Den Haag.

De verwerkingstijden variëren van aanvraag tot toepassing en zijn naar goeddunken van het Russische consulaat. Houd er rekening mee dat voor sommige onderdanen de verwerkingstijd van een visum maximaal 30 dagen kan bedragen en uitsluitend ter discretie van de Ambassade staat.

De verwerkingstijden kunnen variëren afhankelijk van de beslissing van de Ambassade van de Russische Federatie in Nederland.

Voor Europese burgers, Japan, China en India voor visum voor één, twee binnenkomsten (FMS, telex en directe uitnodiging):

Normale applicaties zullen minimaal 7 kalenderdagen duren. In spoedeisende gevallen kan een spoedeisende visumaanvraag worden ingediend. Als u een spoedeisend visum aanvraagt, dient u een urgentiebrief te overleggen die door het uitnodigende bedrijf is uitgegeven met de uitleg van een dringende reden. In dergelijke gevallen kan de verwerkingstijd worden verkort tot slechts 3 werkdagen. Als een goedkeuring is gegeven door het Ministerie van Buitenlandse Zaken van de Russische Federatie, de Federale Migratie Service van de Russische Federatie of namens de Ambassadeur van de Ambassade van de Russische Federatie in Nederland, kan de verwerkingstijd worden verkort tot minder dan 3 werkdagen op basis van de beslissing van het Consulaat.

Voor Europese burgers, Japan, China en India voor meervoudig visum (directe uitnodiging):

In overeenstemming met de visumversoepelingsovereenkomst tussen Rusland en de EU duurt de lengte van de procedures voor de verwerking van aanvragen voor meervoudige inreisvisa op basis van een directe uitnodiging 10 kalenderdagen.

Voor Europese burgers, Japan, China en India voor meervoudig visum (FMS, telex):

Normale applicaties zullen minimaal 7 kalenderdagen duren. In spoedeisende gevallen kan een spoedeisende visumaanvraag worden ingediend. Als u een spoedeisend visum aanvraagt, dient u een urgentiebrief te overleggen die door het uitnodigende bedrijf is uitgegeven met de uitleg van een dringende reden. In dergelijke gevallen kan de verwerkingstijd worden verkort tot slechts 3 werkdagen. Als een goedkeuring is gegeven door het Ministerie van Buitenlandse Zaken van de Russische Federatie, de Federale Migratie Service van de Russische Federatie of namens de Ambassadeur van de Ambassade van de Russische Federatie in Nederland, kan de verwerkingstijd worden verkort tot minder dan 3 dagen op basis van de beslissing van het Consulaat.

Voor houders van Australische paspoorten (FMS):

De verwerkingstijd van het visum duurt minimaal 14 kalenderdagen.

Voor houders van Australische paspoorten (Telex):

De verwerkingstijd van het visum duurt minimaal 7 dagen. Indien de burger van Australië een telexuitnodiging heeft, kan een spoedeisende visumaanvraag worden ingediend, als een goedkeuring is gegeven door het ministerie van Buitenlandse Zaken van de Russische Federatie of namens de Ambassadeur van de Russische Ambassade in Nederland.

Voor de burgers van het Verenigd Koninkrijk en Nieuw-Zeeland (FMS, telex):

De verwerkingstijd van het visum duurt minimaal 7 kalenderdagen. In spoedeisende gevallen kan een spoedeisende visumaanvraag worden ingediend. In dergelijke gevallen kan de verwerkingstijd worden verkort tot slechts 3 werkdagen.

Voor de burgers van de VS (FMS, telex, directe uitnodiging):

Normale procedure – 14 kalenderdagen.

Spoed procedure voor VS burgers bestaat niet. 

 

Voor reizigers naar Dagestan, Tsjetsjeense Republiek, Noord-Ossetië, Alany, Ingoesjetië:

De verwerkingstijd van het visum duurt minimaal 10 kalenderdagen, in het geval als ze een FMS-uitnodiging hebben.