Na inlevering

Neemt u uw originele kassabon mee.

Weest u zich ervan bewust dat u bij het ophalen van uw paspoort, bij het Russische Visa Service Centrum, verplicht bent de originele, tijdens de aanvraagprocedure aan u overhandigde, kassabon te overleggen. Deze kassabon dient als bewijs dat uw paspoort is afgehaald. Maakt u een kopie van deze bon als u deze nodig heeft voor uw eigen administratie. 
 

Lep op: Als iemand anders komt uw paspoort ophalen – schrijft u machtigingsbrief en geeft u uw originele kassabon. 

Bent u zelf niet in de gelegenheid uw paspoort af te halen dan kunt u dit door ander laten doen. Deze persoon dient dan de originele, tijdens de aanvraagprocedure aan u overhandigde kassabon, zijn of haar geldige legitimatiebewijs en een ondertekende machtiging van de aanvrager bij zich hebben. Het is de verantwoordelijkheid van de aanvrager om alle gegevens op het verstrekte visum te controleren. 
 
Controleert u alstublieft uw persoonlijke gegevens, de geldigheid van het visum, het aantal mogelijke inreismomenten en het doel van de reis. In het geval dat een door gemachtigd persoon uw paspoort komt afhalen, is het de verantwoordelijkheid van de gemachtigde persoon deze gegevens te controleren.